ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON | SOAP | WMS | WFS

WKPB (MapServer)

View In:   ArcGIS JavaScript   ArcGIS Online Map Viewer   ArcGIS Earth   ArcGIS Pro

Service Description:

Omschrijving

Bevat de beperkingen in het kader van de WKPB (Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen) van de gemeente Zwolle. LET OP. Voor bodem: aangegeven worden contouren van de verontreinigingen in grond boven de interventiewaarde waar een beschikking op genomen is en waarvoor een formele beperking voor geldt zoals aangegeven in de WKPB. Neem voor complete informatie over de bodemkwaliteit op een locatie altijd contact op met de Omgevingsdienst IJsselland. Bron Bron is de openbare dataset van het Kadaster via PDOK (ATOM).

Actualiteit

De dataset wordt maandelijks bijgewerkt.Map Name: WKPB

Legend

All Layers and Tables

Dynamic Legend

Dynamic All Layers

Layers: Description:

Omschrijving

Bevat de beperkingen in het kader van de WKPB (Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen) van de gemeente Zwolle. LET OP. Voor bodem: aangegeven worden contouren van de verontreinigingen in grond boven de interventiewaarde waar een beschikking op genomen is en waarvoor een formele beperking voor geldt zoals aangegeven in de WKPB. Neem voor complete informatie over de bodemkwaliteit op een locatie altijd contact op met de Omgevingsdienst IJsselland. Bron Bron is de openbare dataset van het Kadaster via PDOK (ATOM).

Actualiteit

De dataset wordt maandelijks bijgewerkt.Copyright Text:

Spatial Reference: 28992  (28992)


Single Fused Map Cache: false

Initial Extent: Full Extent: Units: esriMeters

Supported Image Format Types: PNG32,PNG24,PNG,JPG,DIB,TIFF,EMF,PS,PDF,GIF,SVG,SVGZ,BMP

Document Info: Supports Dynamic Layers: true

Resampling: false

MaxRecordCount: 1000

MaxImageHeight: 4096

MaxImageWidth: 4096

Supported Query Formats: JSON, geoJSON, PBF

Supports Query Data Elements: true

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Datum Transformation: trueChild Resources:   Info   Dynamic Layer

Supported Operations:   Export Map   Identify   QueryLegends   QueryDomains   Find   Return Updates