ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON | SOAP

WKPB (FeatureServer)

View In: ArcGIS JavaScript   ArcGIS Online Map Viewer

Service Description:

Omschrijving

Bevat de beperkingen in het kader van de WKPB (Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen) van de gemeente Zwolle. LET OP. Voor bodem: aangegeven worden contouren van de verontreinigingen in grond boven de interventiewaarde waar een beschikking op genomen is en waarvoor een formele beperking voor geldt zoals aangegeven in de WKPB. Neem voor complete informatie over de bodemkwaliteit op een locatie altijd contact op met de Omgevingsdienst IJsselland. Bron Bron is de openbare dataset van het Kadaster via PDOK (ATOM).

Actualiteit

De dataset wordt maandelijks bijgewerkt.All Layers and Tables

Has Versioned Data: false

MaxRecordCount: 1000

Supported Query Formats: JSON

Supports Query Data Elements: true

Layers: Description:

Omschrijving

Bevat de beperkingen in het kader van de WKPB (Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen) van de gemeente Zwolle. LET OP. Voor bodem: aangegeven worden contouren van de verontreinigingen in grond boven de interventiewaarde waar een beschikking op genomen is en waarvoor een formele beperking voor geldt zoals aangegeven in de WKPB. Neem voor complete informatie over de bodemkwaliteit op een locatie altijd contact op met de Omgevingsdienst IJsselland. Bron Bron is de openbare dataset van het Kadaster via PDOK (ATOM).

Actualiteit

De dataset wordt maandelijks bijgewerkt.Copyright Text:

Spatial Reference: 28992  (28992)


Initial Extent: Full Extent: Units: esriMeters

Document Info: Enable Z Defaults: false

Supports ApplyEdits With Global Ids: false

Support True Curves : true

Only Allow TrueCurve Updates By TrueCurveClients : false

Supports Return Service Edits Option : true

Supports Dynamic Layers: false

Child Resources:   Info   Query Data Elements   Relationships

Supported Operations:   Query   Query Contingent Values   QueryDomains   Extract Changes