ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON | SOAP

VP (MapServer)

View In:   ArcGIS JavaScript   ArcGIS Online Map Viewer   ArcGIS Earth   ArcGIS Pro

Service Description: In de voortgangsrapportage projecten wordt de voortgang van de complexe projecten gemeld. Op deze website vindt u gedetailleerdere informatie over diverse fysieke projecten. Doen zich binnen de betreffende projecten afwijkingen voor op beleid of financiƫn, dan worden deze afwijkingen in de Berap bij het betreffende doel gemeld (zie www.zwolle.nl/beleidscyclus) De overzichtskaart op deze website geeft toegang tot de rapportages van projecten over meerdere jaren. De service wordt twee keer per jaar geactualiseerd.

Map Name: Layers

Legend

All Layers and Tables

Dynamic Legend

Dynamic All Layers

Layers: Description: Voortgangsrapportage projecten

Copyright Text:

Spatial Reference: 28992  (28992)


Single Fused Map Cache: false

Initial Extent: Full Extent: Units: esriMeters

Supported Image Format Types: PNG32,PNG24,PNG,JPG,DIB,TIFF,EMF,PS,PDF,GIF,SVG,SVGZ,BMP

Document Info: Supports Dynamic Layers: true

MaxRecordCount: 1000

MaxImageHeight: 4096

MaxImageWidth: 4096

Supported Query Formats: JSON, geoJSON, PBF

Supports Query Data Elements: true

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Datum Transformation: trueChild Resources:   Info   Dynamic Layer

Supported Operations:   Export Map   Identify   QueryLegends   QueryDomains   Find   Return Updates   Generate KML