ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON | SOAP

Strooiroute (FeatureServer)

View In: ArcGIS JavaScript   ArcGIS Online Map Viewer

Service Description:

Bron: Gemeente Zwolle

Peildatum: De strooiroutes worden jaarlijks gecontroleerd en waar nodig aangepast aan een gewijzigde situatie.

Omschrijving: Fietspaden en wegen in beheer van de Gemeente Zwolle waar gestrooid wordt als er gladheid voorspeld is. In woonwijken worden alleen de ontsluitingswegen gestrooid en niet de kleine wegen.All Layers and Tables

Has Versioned Data: false

MaxRecordCount: 2000

Supported Query Formats: JSON

Supports Query Data Elements: true

Layers: Description:

Bron: Gemeente Zwolle

Peildatum: De strooiroutes worden jaarlijks gecontroleerd en waar nodig aangepast aan een gewijzigde situatie.

Omschrijving: Fietspaden en wegen in beheer van de Gemeente Zwolle waar gestrooid wordt als er gladheid voorspeld is. In woonwijken worden alleen de ontsluitingswegen gestrooid en niet de kleine wegen.Copyright Text:

Spatial Reference: 28992  (28992)


Initial Extent: Full Extent: Units: esriMeters

Document Info: Enable Z Defaults: false

Supports ApplyEdits With Global Ids: true

Support True Curves : true

Only Allow TrueCurve Updates By TrueCurveClients : true

Supports Return Service Edits Option : false

Supports Dynamic Layers: false

Child Resources:   Info   Query Data Elements   Relationships

Supported Operations:   Query   Query Contingent Values   QueryDomains   Extract Changes