ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON | SOAP

Grenzen (MapServer)

View In:   ArcGIS JavaScript   ArcGIS Online Map Viewer   ArcGIS Earth   ArcGIS Pro

Service Description: In de service zitten verschillende grenzen van de Gemeente Zwolle. Dit zijn wijk,buurt en gemeente grense volgens de indeling van het CBS. En de twee verschillende bebouwde kom grenzen

Map Name: Layers

Legend

All Layers and Tables

Dynamic Legend

Dynamic All Layers

Layers: Description: In de service zitten verschillende grenzen van de Gemeente Zwolle. Dit zijn wijk,buurt en gemeente grense volgens de indeling van het CBS. En de twee verschillende bebouwde kom grenzen

Copyright Text:

Spatial Reference: 28992  (28992)


Single Fused Map Cache: false

Initial Extent: Full Extent: Units: esriMeters

Supported Image Format Types: PNG32,PNG24,PNG,JPG,DIB,TIFF,EMF,PS,PDF,GIF,SVG,SVGZ,BMP

Document Info: Supports Dynamic Layers: true

Resampling: false

MaxRecordCount: 1000

MaxImageHeight: 4096

MaxImageWidth: 4096

Supported Query Formats: JSON, geoJSON, PBF

Supports Query Data Elements: true

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Datum Transformation: trueChild Resources:   Info   Dynamic Layer

Supported Operations:   Export Map   Identify   QueryLegends   QueryDomains   Find   Return Updates