ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON | SOAP

Grenzen (FeatureServer)

View In: ArcGIS JavaScript   ArcGIS Online Map Viewer

Service Description: In de service zitten verschillende grenzen van de Gemeente Zwolle. Dit zijn wijk,buurt en gemeente grense volgens de indeling van het CBS. En de twee verschillende bebouwde kom grenzen

All Layers and Tables

Has Versioned Data: false

MaxRecordCount: 1000

Supported Query Formats: JSON

Supports Query Data Elements: true

Layers: Description: In de service zitten verschillende grenzen van de Gemeente Zwolle. Dit zijn wijk,buurt en gemeente grense volgens de indeling van het CBS. En de twee verschillende bebouwde kom grenzen

Copyright Text:

Spatial Reference: 28992  (28992)


Initial Extent: Full Extent: Units: esriMeters

Document Info: Enable Z Defaults: false

Supports ApplyEdits With Global Ids: false

Support True Curves : true

Only Allow TrueCurve Updates By TrueCurveClients : false

Supports Return Service Edits Option : false

Supports Dynamic Layers: false

Child Resources:   Info   Query Data Elements   Relationships

Supported Operations:   Query   Query Contingent Values   QueryDomains   Extract Changes