ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Bodem)

Zorgmaatregelen (0)
Grond Grond
Grondwater Grondwater
Waterbodem Waterbodem
Saneringsmaatregelen (1)
Grond Grond
Grondwater Grondwater
Waterbodem Waterbodem
Verontreinigingen (2)
Grond Grond
Grondwater Grondwater
Waterbodem Waterbodem
Locaties (3)
Onderzoeken (4)
Bodemkwaliteitsklassen (5)
Oude stadskern (voor 1900) Oude stadskern (voor 1900)
Oude dorpskern (voor 1900) Oude dorpskern (voor 1900)
Stedelijke uitbreiding (voor 1960) Stedelijke uitbreiding (voor 1960)
Stedelijke uitbreiding (voor 1987) Stedelijke uitbreiding (voor 1987)
Stedelijke uitbreiding (na 1987) Stedelijke uitbreiding (na 1987)
Stedelijke uitbreiding (Stadshagen) Stedelijke uitbreiding (Stadshagen)
Industrieterrein (voor 1987) Industrieterrein (voor 1987)
Industrieterrein (na 1987) Industrieterrein (na 1987)
Buitengebied Buitengebied
Gemeentelijke hoofdweg Gemeentelijke hoofdweg
Provinciale weg Provinciale weg
Witte vlek (rijksweg) Witte vlek (rijksweg)
Witte vlek (spooremplacement) Witte vlek (spooremplacement)
Witte vlek (spoorlijn) Witte vlek (spoorlijn)
Witte vlek (industrie overig) Witte vlek (industrie overig)
Witte vlek (buitendijks gebied) Witte vlek (buitendijks gebied)
Witte vlek (water) Witte vlek (water)