ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON | SOAP

BOR_kap_herplant_openbaar (FeatureServer)

View In: ArcGIS JavaScript   ArcGIS Online Map Viewer

Service Description: De data wordt afgeschermd beschikbaar gesteld. zodat het mogelijk is om attributen te wijzigen in het veld. Middels filtering worden de juiste lagen beshcikbaar gesteld. Het is niet mogelijk om objecten toe te voegen of te verwijderen.

All Layers and Tables

Has Versioned Data: false

MaxRecordCount: 1000

Supported Query Formats: JSON

Supports Query Data Elements: true

Layers: Description: De data wordt afgeschermd beschikbaar gesteld. zodat het mogelijk is om attributen te wijzigen in het veld. Middels filtering worden de juiste lagen beshcikbaar gesteld. Het is niet mogelijk om objecten toe te voegen of te verwijderen.

Copyright Text: Gemeente Zwolle

Spatial Reference: 28992  (28992)


Initial Extent: Full Extent: Units: esriMeters

Document Info: Enable Z Defaults: false

Supports ApplyEdits With Global Ids: false

Support True Curves : true

Only Allow TrueCurve Updates By TrueCurveClients : false

Supports Return Service Edits Option : true

Supports Dynamic Layers: false

Child Resources:   Info   Query Data Elements   Relationships

Supported Operations:   Query   Query Contingent Values   QueryDomains   Extract Changes