ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (QuickscanMilieu)

Agrarische bedrijven (1)
Geurzone agrarische bedrijven (2)
Risicovol bedrijf (4)
Straalpaden (5)
Laagvliegroute (6)
Hoge druk gastransportleiding (7)
Zone Gastransportleiding (8)
Hoogspanningsleiding (9)
Zone Hoogspanningsleiding (10)
Hoogspanningsmast (11)
Geluidscontour Spoor (13)
Geluidscontour bedrijventerrein (14)
Geluidscontour drie of meer baansweg stedelijk gebied (15)
Geluidscontour twee baansweg stedelijk gebied (16)
Geluidscontour drie of meer baansweg buiten stedelijk gebied (17)
Geluidscontour twee baansweg buiten stedelijk gebied (18)
Buitendijkse gebieden (20)