ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON | SOAP

Energielevering_PC6 (MapServer)

View In:   ArcGIS JavaScript   ArcGIS Online Map Viewer   ArcGIS Earth   ArcMap   ArcGIS Explorer

View Footprint In:   ArcGIS Online Map Viewer

Service Description: test

Map Name: Layers

Legend

All Layers and Tables

Dynamic Legend

Dynamic All Layers

Layers: Description: Deze kaart bevat per postcodegebied de gemiddelde energielevering (aardgas en elektriciteit) vanuit het openbaar net aan particuliere woningen en bedrijven. De gebruikte brongegevens voor aardgas en elektriciteit zijn afkomstig uit de aansluitingenregisters van de netbeheerders. Het CBS koppelt deze gegevens aan een aantal registers waaronder de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), een bedrijvenregister met Kamer van Koophandel gegevens, Dataland (bouwbestemming van panden) en Locatus (een register met o.m. detailhandel en horeca). Daarnaast vindt er analyse plaats van de klantnaam in het aansluitingenregister door middel van tekstherkenningsalgorithmes. Op basis van informatie in de BAG wordt een eerste indeling van aansluitingen naar de groep “particuliere woningen” of “bedrijven” gemaakt. Dit gebeurt op basis van de gebruiksfunctie van het verblijfsobject op een adres. Verblijfsobjecten met woonfunctie worden daarbij toegekend aan de groep “particuliere woningen” tenzij één van de gekoppelde registers of de analyse van de klantnaam aangeeft dat het een zakelijk adres betreft. Ook als de levering aan de betreffende woning hoger is dan een statistisch bepaalde bovengrens (het 99e percentiel voor dat woningtype) wordt de energielevering volledig als zakelijk beschouwd. Een deel van de woningen heeft geen eigen CV ketel, maar wordt verwarmd door middel van zogenaamde “blokverwarming”. Hierbij bevindt zich een centrale ketel in een gebouwencomplex die aangesloten woningen van warm CV water voorziet. In een dergelijk geval wordt de totale aardgaslevering van de centrale ketel evenredig over de aangesloten woningen verdeeld. Definities: Particuliere woning: Een verblijfsobject in de Basis Registraties Adressen en Gebouwen (BAG) met als gebruiksfunctie “woonfunctie” en géén andere functie. Verklaring van symbolen: . : het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim * : voorlopige cijfers ** : nader voorlopige cijfers De cijfers van de gemiddelde energieleveringen zijn afgerond op tientallen en zijn vermeld vanaf vijf geldige leveringen. Het symbool ‘.’ wordt gebruikt voor alle cellen met minder dan vijf waarnemingen. De data van CBS zoals hierboven omschreven is gekoppeld aan het postcode 6 bestand van ESRI NL - Peildatum april 2019.

Copyright Text: CBS, ESRI NL

Spatial Reference: 28992  (28992)


Single Fused Map Cache: false

Initial Extent: Full Extent: Units: esriMeters

Supported Image Format Types: PNG32,PNG24,PNG,JPG,DIB,TIFF,EMF,PS,PDF,GIF,SVG,SVGZ,BMP

Document Info: Supports Dynamic Layers: true

MaxRecordCount: 2000

MaxImageHeight: 4096

MaxImageWidth: 4096

Supported Query Formats: JSON, AMF, geoJSON

Min Scale: 499999.99999999994

Max Scale: 0

Supports Datum Transformation: trueChild Resources:   Info   Dynamic Layer

Supported Operations:   Export Map   Identify   QueryDomains   Find   Return Updates