ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (BOR_groen_wegen)

ParticipatiePunt (1)
Participatie (vanuit BOR) Participatie (vanuit BOR)
Particulier (vanuit vastgoed) Particulier (vanuit vastgoed)
Gemeente Zwolle Vastgoed Gemeente Zwolle Vastgoed
Bomen (2)
Boom Boom
Monumentaal Monumentaal
Waardevol Waardevol
Herinneringsboom Herinneringsboom
Afvalbak (3)
Adoptiebak Adoptiebak
Afvalbak Afvalbak
Inrichtingselementen (4)
Bank / Zitgelegenheid Bank / Zitgelegenheid
Basketbalpaal Basketbalpaal
Beregenings- / waterput sportveld Beregenings- / waterput sportveld
Bloembak Bloembak
Doel - Trapveld Doel - Trapveld
Lantaarnpaal / Verlichting Lantaarnpaal / Verlichting
Speelplaats Speelplaats
Doel - sportveld Doel - sportveld
Afrastering (5)
Overige waardes Overige waardes
Afrastering / hekwerk Afrastering / hekwerk
Ballenvanger Ballenvanger
ParticipatieLijn (6)
ParticipatieVlak (7)
Participatie (vanuit BOR) Participatie (vanuit BOR)
Particulier (vanuit vastgoed) Particulier (vanuit vastgoed)
Gemeente Zwolle Vastgoed Gemeente Zwolle Vastgoed
Sportvelden (8)
Gras tbv sport Gras tbv sport
Kunstgras/kunstof Kunstgras/kunstof
Parkverharding (9)
Hagen (10)
Grassen (11)
overig overig
Gazon Gazon
Ruw gras Ruw gras
Beplantingen (12)
Bos/Bosplantsoen Bos/Bosplantsoen
Eenjarigen Eenjarigen
Grafbeplanting Grafbeplanting
Heesters; Heesters najaarssnoei 1x per 2 jaar; Heesters najaarssnoei 1x per jaar; Heesters voorjaarssnoei 1x per 2 jaar; Heesters voorjaarssnoei 1x per jaar Heesters; Heesters najaarssnoei 1x per 2 jaar; Heesters najaarssnoei 1x per jaar; Heesters voorjaarssnoei 1x per 2 jaar; Heesters voorjaarssnoei 1x per jaar
Vaste planten Vaste planten
Overige (13)
Nader bepalen / Braakliggend terrein Nader bepalen / Braakliggend terrein
Moestuin Moestuin
Kunstof Kunstof
Strand Strand
Zandbak Zandbak
Water (14)
Tekst Wegvakonderdelen (16)
N/A
Wegvakonderdelen (17)
Busbaan Busbaan
Bushalte Bushalte
Bushalte voetpad Bushalte voetpad
Diversen Diversen
Drempel Drempel
Drempel inrit Drempel inrit
Fietspaden Fietspaden
Informatiehalte Informatiehalte
Inrit Inrit
Kruispunten Kruispunten
Parkeren Parkeren
Plein Plein
Rijbaan Rijbaan
Verkeersgeleider Verkeersgeleider
Voetpad Voetpad
Woonerf Woonerf